Mikrobien hyödyntäminen perunantuotannossa

Bioperuna

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Peruna on vaativa kasvi niin kasvinravitsemuksen kuin kasvinsuojelun näkökulmasta. Peruna tarvitsee useimpia pääravinteita selvästi runsaammin kuin monet muut viljelykasvit. Monien perunalla esiintyvien kasvitautien hallintaan tarvitaan intensiivistä torjuntaohjelmaa. Yksi mahdollinen tapa vähentää perunantuotannon ympäristövaikutuksia on maassa elävien mikrobien hyödyntäminen.

Perunarupi on yksi merkittävimmistä perunan laatua pilaavista taudeista aiheuttaen huomattavia taloudellisia tappioita ja ympäristövaikutuksia. Koska nykyiset torjuntakeinot ovat riittämättömiä, tarve tehokkaan torjuntamenetelmän löytämiseen on suuri. Perunapelloilla voi kehittyä luonnostaan rupibakteereille antagonistinen mikrobilajisto, minkä seurauksena ruven syntyminen hidastuu. Rupibakteerin antagonisteiksi ovat osoittautuneet mm. sädebakteerien ei-patogeeniset lajit tai kannat. Aiemmissa tutkimuksissa perunarupilaikusta eristetyt Streptomyces-kannat ovat hillinneet perunaruven muodostumista kasvihuoneessa ja pellolla tehdyissä kokeissa ja antaneet viitteitä siitä, että näitä kantoja voitaisiin hyödyntää biologisen ruventorjuntamenetelmän kehittämisessä. Hankkeessa tutkitaan ei-patogeenisen Streptomyces-sädebakteerikannan käyttöä perunaruven torjunnassa ja kartoitetaan mahdollisuuksia sen tuotteistamiseksi kaupalliseksi valmisteeksi.

Monet kasvien juuristovyöhykkeellä elävät mikrobit edistävät kasvien kasvua parantamalla ravinteiden saatavuutta ja ravinteiden käytön tehokkuutta. Hankkeessa selvitetään erilaisten kasvua ja ravinteiden ottoa edistävien mikrobien käyttömahdollisuuksia ravinteiden käytön tehostamisessa suomalaisessa perunantuotannossa.