Biopartnerit – DEVELOP

BIOPDEV

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea alueellisen TKI-kumppanuusmallin rakentamista puualan pilottina, missä alueen yritykset ja koulutus- ja tutkimuslaitokset toimivat systemaattisesti tiiviimmässä yhteistyössä. Hankkeessa luodaan käytännöt toimintamallille, jossa jatkuvan yrityslähtöisen vuorovaikutuksen kautta helpotetaan alueen puualan yritysten ja oppilaitosten kohtaamisia jatkossa. Tämän vuoksi mahdollisimman laaja yhteistyö alueiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden välillä on välttämätöntä.

Tuotokset

BioPartnerit -hankekokonaisuudessa kehitetään tutkimus- ja koulutusyksiköiden teknisiä valmiuksia ja ketteryyttä tuottaa resurssiälykkäiden biomateriaalien kehityspalveluita. Hanke parantaa viestintää alueellisten ja kansallisten TKI-yhteistyön mahdollisuuksista ja tuo toimijoita yhteen. Kehittämishanke-osiossa edistetään yritysyhteistyön syntymistä julkisin demonstraatioin ja palveluita markkinoimalla, sekä aktivoimalla kansallista sidosryhmäyhteistyötä Pohjois-Karjalan yrityksille.