Teollisen Internetin soveltaminen biotalouteen

BIONET Teollisen Internetin so

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Biotalouden kaikilla aloilla teknologiset tarpeet ovat samanlaisia. Tuotantoa tulisi tehostaa käyttäen hyväksi teknologian ja prosessitietämyksen kehittymistä. Jokaisella alalla erilaiset anturit lisääntyvät ja myös halpenevat niiden yleistyessä. Erilaisista antureista saatavia mittauksia pitäisi hyödyntää tehokkaammin, niiden tietoja pitäisi yhdistää keskenään, mittauksista pitäisi jalostaa tietämystä ja näitä pitäisi käyttää hyödyksi prosessin ohjauksessa. Hankkeessa tavoitellaan teknologista tietämystä, joka mahdollistaisi tämän. Hankkeessa tavoitellun mukaisia järjestelmiä on jo eri valmistajilta. Ne ovat kuitenkin suljettuja, jolloin niiden käytössä sitoudutaan käytännössä yhteen valmistajaan. Hankkeessa on tavoitteena kehittää avoin, joustava ja monikäyttöinen järjestelmä, jossa anturit, toimilaitteet ja alimman tason komponentit ovat yhdistetty tietoverkkojen avulla toisiinsa ja Internetin kautta eri palveluihin. Tällaista järjestelmää kutsutaan Teolliseksi Internetiksi. Hankkeessa kehitetään teknologiaa eri biotalouden aloilla ja hankkeen avulla haetaan case-tutkimuksia varten ulkopuolista rahoitusta. Prototyyppijärjestelmät ja teknologia kehittyvät näiden case-tutkimusten myötä, mutta yhteinen strateginen hanke sitoo eri tutkimukset yhteen siten, että biotaloudessa saadaan yhteinen näkemys tekniikan käytöstä. Strategisen hankkeen ja siihen liittyvien muiden hankkeiden aikana kehitetyt automaatio- ja ICT-järjestelmien tekniikat sekä niiden periaatteet luovat sovellusohjeet Teolliseen Internetin käyttöön biotaloudessa.