Isäntäpuu-mikrobivuorovaikutukset muuttuvassa ilmastossa

Biome

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tutkimme isäntäpuu-mikrobivuorovaikutusten muuttumista ilmaston lämmetessä ja etsimme optimaalisia tapoja käsitellä ja analysoida laajoja geenisekvenssiaineistoja.

Tuotokset

Tutkimus tuottaa tietoa puiden tautialttiuden muuttumisesta ilmaston lämpenemisen seurauksena sekä mikrobivuorovaikutusten merkityksestä tautialttiuden säätelyssä.