Biotalouspolku lukioissa

Biolukio

Alkamispäivä

01.03.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä lukion opettajien ja opiskelijoiden ymmärrystä biotaloudesta sekä toteuttaa laaja-alaisen osaamiseen tähtääviä opetuskokeiluja, jotka edistävät lukioiden, korkeakoulujen sekä asiantuntijaorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

Tuotokset

Pilotoinnissa mukana olevat lukiot ja opettajat toteutettavat monialaisia biotalousprojekteja, joiden pedagogiset kuvaukset ja digitaaliset tuotokset julkaistaan kaikille avoimessa www.openmetsä.fi- sekä Openbio.fi- verkkoympäristössä. Hankkeen tuloksena rakentuu osaamisrajat ylittäviä verkostoja, toimintamalleja sekä tietoresursseja, jotka ovat hyödynnettävissä lukio-opetuksen kehittämisessä sekä biotalouden opetuksessa.