Biolaakso II – Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä

Biolaakso II pääprojekti

Alkamispäivä

01.03.2015

Päättymispäivä

30.06.2019

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa Keski-Pohjanmaan ja koko Suomen kilpailukykyä kemiaan ja biotalouteen liittyvän uuden osaamisen, innovaatioiden ja yritystoiminnan avulla.

Tuotokset

Keski-Pohjanmaan kemian ja biotalouden osaamiseskittymä