Alueellinen biokiertomalli ravinnekierrätyksen tehostamiseksi

BioKierto

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

BioKierto-hankkeessa kehitetään alueellisen ravinnekierron mallia Kangasalalla, jossa elintarviketeollisuus, maa- ja puutarhatalous ovat keskittyneet maantieteellisesti pienelle alueelle. Ravinnekiertojen kehittämisellä haetaan alueelle lisää kiertotaloutta, jonka odotetaan tuovan taloudellisia sekä ympäristöllisiä hyötyjä. Parantunut ravinnekierto tuo materiaalisäästöä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä vähentää alueen vesistöihin ja Itämereen kohdistuvia ravinnekuormia.

Tuotokset

Ravinnekiertomallissa sovellettavia menetelmiä ovat mm. biokaasun tuotanto, hyönteiskasvatus, biohiilen tuotanto, sivuvirtojen arvokomponenttien erotus, leväkasvatus ja vesien käsittely. Hankkeen tuloksena saadaan malli, jolla voi parantaa paikallista ravinnekiertoa ja lisätä alueen elinvoimaisuutta.