Biotalousketjujen kestävyys

BioKesti Biotalousketjujen kes

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hanke tähtää globaalien ruoka- ja muiden biotalousketjujen ekologisen ja sosio-ekonomisen kestävyyden parempaan arviointiin ja kestävyyden edistämiseen ketjuissa laaja-alaisessa yhteistyössä muiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeessa on luotu pohjaa ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen ja valmisteltu näitä rahoitushakemuksia. Tämä työ jatkuu myös vuonna 2016.

Hanke ja sen tavoitteet jakaantuvat vastaavasti kahteen alakohtaan:
1) Arviointimenetelmien kehittäminen yleisellä ja toimialakohtaisella tasolla, erilaisten metodien, mittareiden ja työkalujen kehittäminen (kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset). Ensimmäisena toteutetaan pohjaksi laaja kirjallisuustutkimus.
2) ketjujen kestävyyden edistäminen kehitettyjä menetelmiä ja työkaluja yhteistyössä alan yritysten kanssa Hankkeen toteutus alkaa kattavalla kirjallisuustutkimuksella. Kirjallisuustutkimuksen rinnalla käynnistetään sopivien case-kohteiden identifiointi, valintakohteiden kriteereiden lähtökohtana esim ketjuissa tiedossa olevat tunnetut kestävyyshaasteet, alan yritysten kiinnostus, erilaisten case-ketjujen monipuolisuuden ja erilaisuuden takaaminen, julkisen rahoituksen potentiaali, kirjallisuuskatsauksen huomiot/tulokset jne.
Alustavasti case-kohteiksi on hankkeeseen valittu seuraavat case-ketjut: 1. kasvikset 2. maitoketju 3. agroforestry 4. kalatalous 5. metsäpohjaiset sis. puurakentaminen, paperi, kartonki 6. liha (sika ja siipikarja) 7. viherrakentaminen 8. erikoiskasvit osana viljan viljelykiertoa