Maatilan ilmastopäästöt ja ravinnekierrot parempaan hallintaan biokaasun ja apilanurmen tuotannon yhdistämisellä

Biokaasuapila

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Tutkimukselliset tavoitteet ovat 1) Kasvihuonekaasu- ja energiataseiden ympärivuotinen selvitys palkokasvinurmelle, joka syötetään biokaasun raaka-aineeksi. 2) Palkokasvinurmesta tuotetun metaanin määrän selvitys maatilamittakaavan biokaasureaktorissa. 3) Ravinnekierron tehostamispotentiaalin selvitys palauttamalla biokaasutuotannon käsittelyjäännös lannoitteena takaisin palkokasvinurmelle. 4) Biologisen taustan selvitys havaitulle kasvukauden aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen alenemiselle.

Tuotokset

Hankkeen kohderyhmiä ovat politiikka, tutkimus sekä viljelijät ja neuvontaorganisaatiot. Hankkeen aikana tuotetaan tieteelliset julkaisut biokaasun tuotannosta ja ravinteiden kierrosta sekä apilanurmen kasvihuonekaasutaseista. Tuotettuja tutkimusaineistoja voidaan käyttää myöhemmin mallinnukseen ja jatkoanalyyseihin. Lisäksi tuloksista johdetaan mm. esimerkkikonsepteja tilojen sovellettavaksi oman tuotantonsa kehittämisessä.