Biomassojen jalostaminen hyönteisten avulla

BioHyö

Alkamispäivä

15.10.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään jätteenomaisten biomassojen jalostuksen menetelmiä yhdessä jätehuolto-organisaatioiden kanssa. Hanke keskittyy märkiin jakeiseiin ja mustasotilaskärpäsen (Hermetia illucens) käyttöön.

Tuotokset

Hankkeessa parannetaan erityisesti pientoukkien tuotantoa ja arvioidaan lämpötilan vaikutusta biokonversioon.