BioHub – Forest Bio-based business hubs

BioHub

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

30.06.2019

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on metsäraaka-aineen arvon nostaminen ja uusien, sekä perinteistä että uutta jalostavaa teollisuutta paremmin palvelevien toimitusketjujen luominen metsäbiomassoille. Tavoitteen saavuttamiseksi projektissa kehitetään uusia operatiivisia- ja liiketoimintamalleja terminaaleille. Näiden pohjalta terminaalit voivat toimia toimitusketjun solmukohtina, ”BioHubeina”, joissa raaka-ainetta voidaan käsitellä eri loppukäyttäjien laatuvaatimukset huomioiden.

Tuotokset

Osana BioHub-mallia syntyy joukko innovatiivisia ratkaisuja:
-Uusia liiketoimintamalleja
-Uusi malli terminaalien sijoittamiseksi optimaalisesti raaka-ainepohjaan ja infrastruktuuriin nähden
-Uusi ohjenuora terminaalin koon, pohjaratkaisun ja toimintojen optimoimiseksi
-Uusi toimintamalli raaka-aineen arvon nostamiseksi
-Uusi sovellus korkean resoluution datan siirtämiseksi kumppaneille ja materiaalin hankinnan ja toimitusten hallinnoimiseksi
-Uusi raaka-aineen toimitusregiimi teollisuude