Biotalousprosessien ja -tuotteiden ympäristövaikutukset, -kustannukset ja -tuotot

BioEnvCost

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää Luken asiantuntijuutta, edelläkävijyyttä ja kilpailukykyä biotalousjärjestelmien ja elinkeinoelämän taloudellisten vaikutusten tarkasteluun. Hanke kartoittaa tietoa biotalousketjujen ympäristökustannusten menetelmistä erityisesti ketjunäkökulman laajentamiseksi. Hanke vie ympäristökustannusten menetelmäkehitystä osaksi lukuisia tutkimushankkeita jolla pyritään arvioimaan kokonaiskestävyyttä, resurssitehokkuutta ja tuotteiden/palveluiden tuottamaa lisäarvoa

Tuotokset

Tuotoksina toimii kirjallisuuskatsaus, menetelmäkehityksen vieminen osaksi lukuisia hankehakuja ja -suunnitelmia sekä tuotokset osana Karetta Timosen väitöskirjaa tavoitteena hyödyntää ja kehittää elinkaarinen ympäristökustannusmenetelmä (E-LCC) biotalousketjulle osaksi useampien arvotuotteiden analysointia. Tuotoksena toimii myös Luken asiantuntijuuden, edelläkävijyyden ja kilpailukyvyn kehitys biotalousjärjestelmien ja elinkeinoelämän taloudellisten vaikutusten tarkastelussa.