Bioenergiapolitiikan ohjauskeinojen vaikutukset

BioPol

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

Arvioimme erilaisten politiikkojen vaikutuksia Suomen biotaloussektorin kehityksen näkökulmasta.

Erityisesti kiinnostuksemme kohdistuu ilmasto- ja ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen kustannustehokkuuteen ja vaikutuksiin Suomen metsäsektorilla.

Tuotokset

Tuotamme aktiivisesti tieteellisesti arvioituja julkaisuja, blogeja, lehtiartikkeleita ja osallistumme vahvasti yhteistyöhön politiikan suunnittelijoiden kanssa.