Biohiili päästöjen vähentäjänä ja lannan arvon kohottajana turkistarhoilla

Bioarvolanta

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

30.06.2018

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankeen tavoitteena on löytää biohiilen ominaisuuksia hyödyntämällä liiketoiminnalliset ratkaisumallit turkistarhojen lannan hyödyntämiseen, jatkokäsittelyyn sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen.
Hankkeen keskeinen tavoite on synnyttää verkostoinnovaatio, joka tuo toteutuessaan merkittäviä parannuksia niin toimintaympäristöön, tuotteisiin kuin liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin sekä merkittäviä vähennyksiä päästöihin.

Tuotokset

Optimaaliset turkistarhojen käyttämät kattamisseokset ovat tiedossa ja levitystekniikka on hallinnassa. Kompostoinnin lopputuote on optimoitu kysynnän mukaiseksi ja se on valmis kaupallistettavaksi heti hankkeen päätyttyä.