Biohiilen käyttö kompostoinnissa ja ravinteiden kierrätyksessä Levillä

Bevi

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

29.12.2017

Tavoitteet

Käynnistää muutos ja tietoisuus teknologiasta, jolla ravinteet saadaan kiertoon ja hiiltä sidottua matkailussa käytettävien viheralueiden maaperään sekä kattorakenteisiin Levin alueella.

Tuotokset

demonstraatiestykset ja niiden tiedotteet
mittaustulokset tuotemääristä ja vaikutuksesta kompostointiin
Loppuraportti www.vvy.fi hankerekisterissä