Luonnonvaihtelun hyödyntäminen uudessa mallipuussa, rauduskoivussa, uusien puun kasvua ja puun muodostusta säätelevien tekijöiden löytämiseksi

BETGENE

Alkamispäivä

01.09.2013

Päättymispäivä

31.08.2016

Tiivistelmä

Tutkimukseni pyrkii ymmärtämään puiden kasvun ja puun muodostuksen säätelyä. Hyödynnän tutkimuksessani luonnossa esiintyvää kasviyksilöiden välistä kasvunvaihtelua. Pyrin löytämään aiemmin tuntemattomia geneettisiä tekijöitä jotka ovat tämän vaihtelun taustalla. Hyödynnän tutkimuksessani luonnosta löydettyjä, kasvutavaltaan poikkeavia, puuyksilöitä. Tutkimukseni mallikasvina on metsäpuu rauduskoivua, jonka perimä on sekvensoitavana Helsingin yliopistossa. Rauduskoivu antaa puiden geneettiseen tutkimukseen itsepölytyksen ja lyhyiden sukupolvenvälien tuomat edut. Yhdessä nämä piirteet mahdollistavat laajamittaisten risteytyskokeiden toteuttamisen. Tästä helpottaa huomattavasti niiden geenien paikallistamista, jotka ovat koivujen poikkeavien kasvutapojen syynä. Tutkimustuloksiani on tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää metsäpuiden jalostuksessa.