Otsonin käyttö begonialla, mansikalla ja kurkulla

bemaku

Alkamispäivä

01.05.2016

Päättymispäivä

31.01.2017

Tiivistelmä


LUKEssa on tutkittu vuosina 2014-2015 kasvihuoneilmaan tuotetun otsonin merkitystä kurkun härmän rajoittamisessa ja vaikutuksista kurkun kasvuun. Tätä ennen tehtiin alustavia testejä kurkulla ja begonialla Lepaan puutarhaoppilaitoksessa (HAMK). Näissä tutkimuksissa voitiin luotettavasti todeta, että otsonilla kasvihuoneilmassa voidaan rajoittaa härmätaudin kasvua. Kurkulla korkeat härmää rajoittavat otsoniarvot vioittavat kasvia (LUKE), mutta begonialla ei haittavaikutuksia ole todettu (HAMK). Lisäksi hyvin alustavissa havainnoissa oli nähtävissä alhaisten otsonipitoisuuksien positiiviset vaikutukset kasvien kehitykseen sekä kurkulla että begonialla (HAMK). Tämän hankkeen tarkoituksena on selvittää härmälle alttiin mansikan ja begonian otsonin vioitusrajat ja otsonin käyttö näiden kasvien härmän torjunnassa. Lisäksi selvitetään alhaisten otsoniarvojen vaikutukset kurkun kasvuun.
Jos otsonilla voidaan turvallisesti torjua mansikan ja begonian härmä, on menetelmä jo sinällään soveltamiskelpoinen viljelijäkäytäntöön. Jos lisäksi alhaisista otsonipitoisuuksista, joita kasvihuoneessa ei ulkoilman tavoin koskaan normaalisti esiinny, on merkittävää hyötyä kasvien kasvulle, on tulos tieteellisesti merkittävä läpimurto, jota on syytä perusteellisesti tutkia jatkohankkeessa asian soveltamiseksi kasvihuoneviljelyyn.

Jos mansikan ja begonian härmäntorjunta osoittautuu tulokselliseksi, otsonimenetelmä johtaa mittaviin sovelluksiin uutena T&K-hankkeena. Nyt kuvattavissa tutkimuksissa otsoni tuotetaan ilman hapesta UV-valon avulla. Kaupallisiin sovelluksiin joudutaan kehittämään tehokkaampi tuotantomenetelmä, joka hyödyntää puhdasta happea otsonin tuotannossa.