BEFCASS Salaojituksen tukimusyhdistys_Maatalouden parhaiden viljelymenetelmien kehittämishanke happamilla sulfaattimailla

BEFCASS Salaojituksen tukisäätiö

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.03.2019

Tavoitteet

Selvittää korkean pohjaveden tason vaikutuksia viljelykasville.

Tuotokset

Raportti Salaojituksen tukisäätiölle.