BEFCASS-Kuusisto II Kestävä kasvinviljely happamilla sulfaattimailla

BEFCASS-Kuusisto II

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

30.04.2020

Tavoitteet

Hyödyntää GTK:n happamien sulfaattimaiden todennäköisyyskarttaa ja Luken (entisen MTT:n) VALSE-aineistoa arvioitaessa peltomaan metallipitoisuuksia happamilla sulfaattimailla.

Tuotokset

Tieteellinen artikkeli happamien sulfaattimaiden metallipitoisuuksista.