Lihakarjan jalostus ja genetiikka

BEEF Suomalaisen lihakarjan ge

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään suomalaisen lihakarjan jalostusohjelmaa. Tulokset hyödynnetään FABAn ylläpitämässä jalostusohjelmassa, ja parantuneen eläinmateriaalin kautta hanke nostaa suomalaisen lihakarjan elintarvikeketjun kannattavuutta ja kilpailukykyä. Hankkeella on neljä tavoitetta: 1) uusia kasvu-ominaisuuksien jalostusarvostelu käyttäen monen ominaisuuden mallia, 2) kehittää ruhonlaadun ja 3) poikimahelppouden jalostusarvostelut, sekä ) tehdä uusi kokonaisindeksi. Jalostusarvostelut kehitetään kuudelle rodulle: Aberdeen angus, charolais, hereford, limousin, simmental ja ylämaankarja. Hanke toteutetaan yhteistyössä FABAn, suomalaisten kotieläinyrittäjien omistaman nautakarjanjalostukseen erikoistuneen yrityksen, kanssa.