Uudet innovaatiot käyttöön Sambian elintarviketeollisuuden kehittämiseksi

BEAM-Sambia

Alkamispäivä

09.11.2015

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Tekesin ja ulkoasiainministeriön (UM) yhteinen BEAM-ohjelma auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita ja tekemään siitä menestyksekästä ja kestävää liiketoimintaa. Tässä hankkeessa valmistellaan ekosysteemiprojekti, jossa kehitetään suomalaisten ja sambialaisten elintarvikesektorin yritysten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on valmistella hanke, jonka avulla tutkitaan perunantuotantoon liittyviä taudinaiheuttajia, kehitetään paikallista sertifiointijärjestelmää ja aloitetaan tautivapaan siemenen tuotanto Sambiassa. Yhteistyössä hankkeessa on Suomen ja Sambian julkinen sektori (Luke ja ZARI), sekä suomalaiset ja sambialaiset yritykset. Ekosysteemihankkeen valmistelurahoitusta haetaan Tekesin BEAM-ohjelmasta.