Sininen biotalous – temaattisen ohjelman strategiatyö

BB-strategia

Alkamispäivä

16.05.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Tavoite on tuottaa Pohjoinen vihreä biotalous temaattisen ohjelman ja sen moduulien strategiat

2) Toteutus
Työ toteutetaan työryhmissä, työpajoissa ja kuulemistilaisuuksissa yhteistyössä johdon, tutkijoiden ja asiakkaiden kanssa.

3) Tuotokset
Ohjelman strategia, moduulien strategiat

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Strategia suuntaa tutkimusta ja strategisten resurssien jakoa. Viedään käytäntöön projektien kautta.


5) Asiakkaat
Asiakaat osallistuvat strategian tekoon sidosyhmätapaamisissa.