Sinisen biotalouden Levät

BB-Levä

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet: Selvitys siniseen biotalouteen perustuvien levätuotteiden markkinoista ja tutkimuksen painopisteistä mukaan lukien eri levälajien tuotantotekninen potentiaali Suomen olosuhteissa.

2) Toteutus:Toteutetaan kirjallisuuskatsauksena ja asiantuntija-arviointina.

3) Tuotokset: Kirjallinen katsaus sinisen biotalouden levätuotannon ja -tuotteiden tutkimuskentästä ja markkinoista sekä arvio strategisista painopistealueista ja Luken levätutkimuksen suuntaamisesta.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti: Sinisen biotalouden tuottamaan lisäarvoon ja levien hyödyntämiseen Suomen olosuhteissa kohdistuu suuria odotuksia. Työssä luodaan pohjaa uusien tutkimushankkeiden suunnitteluun ja suuntaamiseen.

5) Asiakkaat: Hankkeen ensivaiheen asiakas on Luken tutkimusstrateginen päätöksenteko. Uusien hankkeiden avautuessa asiakaspinta laajenee toimijoihin/yrityksiin, jotka ovat kaupallisesti valmiita panostamaan levien viljelytekniikan kehittämiseen, levien ominaisuuksien hyödyntämiseen, levämassan prosessointiin ja levistä saataviin uusiin lisäarvotuotteisiin.