Sinisen biotalouden lisäarvotuotteet

BB-Arvo

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet: Selvitys siniseen biotaloiuteen perustuvien lisäarvotuotteiden markkinoista ja tutkimuksen painopisteistä

2) Toteutus: Toteutetaan kirjallisuuskatsauksena ja asiantuntija-arviointina

3) Tuotokset: Selvitys sinisen biotalouden lisäarvotuotteiden tutkimuskentästä ja markkinoista sekä arvio strategisista painopistealueista ja tutkimuksen suuntaamisesta

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti: Sinisen biotalouden tuottamaan lisäarvoon kohdistuu suuria odotuksia. Työssä luodaan pohjaa uusien tutkimushankkeiden suunnitteluun ja suuntaamiseen.

5) Asiakkaat: ensivaiheen asiakas on Luken tutkimusstrateginen päätöksenteko. Uusien hankkeiden avautuessa asiakkuus laajenee