Barentsin metsäfoorumin järjestäminen

Barentsin metsäfoorumi 2015

Alkamispäivä

01.04.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on edistää metsäsektorin toimijoiden kaupallista ja tieteellis-teknistä yhteistyötä Barentsin Euroarktisen neuvoston alueella. Metsäfoorumin teemana on Barentsin metsäsektorin kestävä kehitys ja ilmastonmuutos. Käsiteltävät teemat liittyvät metsiin pohjautuvien elinkeinojen, kuten bioenergia ja puurakentaminen, kehittämiseen sekä ilmastonmuutoksen tuomiin uhkiin ja mahdollisuuksiin. Hankkeen tuloksena on alueen toimijoille (metsäalan yritykset, teknologiayritykset, hallinto ja tutkimus) suunnattu Barentsin metsäfoorumi, joka toteutetaan yhteistyössä muiden Barentsin metsäverkoston jäsenten ja rahoittajien kanssa. Foorumin tavoitteena on vähintään 150 osanottajaa Barentsin euroarktisen neuvoston jäsenmaista. Hankkeen keskeisenä tehtävänä on Metsäfoorumin toteutukseen liittyvät tehtävät, foorumin konseptin ja tarkemman ohjelman suunnittelu ja valmistelu, materiaalien valmistus, kutsuprosessi yhteistyössä Barentsin metsäverkoston jäsenten ja yhteistyökumppanien kanssa, foorumin toteutus ja julkaisu Metsäfoorumin tuloksista.