Accelerating production of forest bioenergy in the Baltic Sea Region

Baltic ForBio

Alkamispäivä

01.10.2017

Päättymispäivä

30.09.2020

Tavoitteet

Projektin tavoite on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa Itämeren alueella edistämällä hakkuutähteiden ja pienpuun käyttöä energian tuotannossa.

Tuotokset

Kustannustehokkaita korjuumenetelmiä, korjuuseen liittyviä päätöksentekotyökaluja, liiketoimintamalleja pienimuotoisille bioenergian tuottajille, GIS-pohjainen työkalu metsäbiomassan (hakkuutähde ja pienpuun) alueellisen saatavuuden arvioimiseksi (Biomassa Atlas) sekä korjuuseen liittyviä koulutusohjelmia