Ympäristömyrkyt Itämeren ecosysteemissä, erityisesti hylkeissä

BaltHealth

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Itämeri on maailman saastunein meri, millä on ollut suuri vaikutus Itämeren eliöstölle sekä ihmisten terveydelle ja elinkeinoille, kuten kalastukselle. Projektin tarkoituksena on tutkia, miten luonnolliset paineet, kuten sairaudet ja ihmisen aiheuttamat paineet, esimerkiksi ympäristömyrkyt ja ilmastonmuutos, vaikuttavat Itämeren ekosysteemiin ja kaupallisesti hyödynnettäviin lajeihin.

Tuotokset

Projektin tuloksista kirjoitetaan useita tieteellisiä julkaisuja kansainvälisiin julkaisusarjoihin. Lisöksi kirjoitetaan artikkeleita yleistajuisiin lehtiin ja tuloksia esitellään seminaareissa ja kongresseissa.