Biomassa-atlas-Biomassatiedot käytössä

BA2

Alkamispäivä

01.02.2016

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Biomassa-atlas tarkentaa biotalouden tietopohjaa Suomessa tarjoamalla uutta tarkkaa paikkatietoa kotimaisten biomassojen sijainnista ja määrästä.

Tuotokset

Biomassa-atlas on biomassojen kestävää käyttöä edistävä verkkopalvelu, joka on käytettävissä selaimen avulla. Biomassa-atlaksen avulla käyttäjä voi tutkia hyödynnettävissä olevia biomassoja ja niiden sijaintia kartalla. Käyttäjä voi laskea kartalta rajaamaltaan alueelta biomassojen määrän, tarkastella käytön rajoituksia ja mallintaa käytön vaikutuksia kestävään kehitykseen.