Erikoisruokavalioon soveltuvien kauralajikkeiden tunnistaminen ja kauran gluteenianalytiikan parantaminen – työkaluja puhdaskauratuotantoon

AVEPURE

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Oikealla tavalla tuotettu kaura sopii keliaakikoiden ruokavalioon ja on arvokas lisä gluteenittomassa ruokavaliossa. Keliaakikon kannalta on tärkeää, ettei kaurassa ole muista viljoista peräisin olevaa gluteenia mutta sen testaaminen on ongelmallista. On myös ristiriitaista tietoa siitä sopivatko kaikki kauralajikkeet keliaakikoille. Tavoitteemme on kehittää luotettavia menetelmiä gluteenittomien tuotteiden analytiikkaan ja tutkia eri kauralajikkeiden soveltuvuutta gluteenittomaan ruokavalioon.

Tuotokset

Tutkimuksemme tulee tuottamaan menetelmiä, joilla voidaan luotettavasti mitata gluteenimääriä kauratuotteissa. Selvitämme lisäksi, sopivatko kaikki kauralajikkeet yhtä hyvin gluteenittomaan ruokavalioon vai onko lajikkeissa eroja ja tuotamme täten ainutlaatuista tietoa kaurasta jalostuksen, puhdaskauratuotannon ja elintarviketeknologian hyödynnettäväksi sekä huomioitavaksi keliakiapotilaiden hoidossa.