AURA – Luonnostaan nouseva Pohjanmaa – Livskraft från den Österbottniska naturen

AURA-hanke

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

30.04.2019

Tavoitteet

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla 20162019 toteutettavan Green Care- ja Farm education -kehittämishankkeen tavoitteina ovat eri toimijoiden tietoisuuden lisääminen luonto- ja maatila-avusteisista hyvinvointipalveluista, paikallisten esimerkkien lisääminen, alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen sekä uusien kontaktipintojen rakentaminen asiakkaiden ja palveluntarjoajien välille. Hankkeessa kehitetään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia palvelumalleja sekä tuotetaan toiminnan käynnistämistä ja kehittämistä tukeva virtuaalinen työkalupakki. Pilotointien rinnalla kehitettävän Merenkurkun Blue Care konseptin kautta luodaan uusia saaristoalueen ainutlaatuiseen luontoon, kulttuuriin, osaamiseen sekä asiakkaiden tarpeisiin perustuvia hyvinvointipalveluja, jotka hyödyntävät erityisesti vesiympäristöjä.

Tuotokset

Pilotointeja, tiedotus ml. tiedotteet, seminaarit, työpajat ja esitelmät, työkalupakki