Ammoniumtyppilannoituksen vaikutus jääsalaatin satoon ja laatuun

ATL-salaatti

Alkamispäivä

01.09.2016

Päättymispäivä

31.07.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Kuluttajien suosima jääsalaatti valtaa lehtisalaatin markkinaosuuksia. Jääsalaattilajikkeet keräävät solukkoonsa nitraattia lehtisalaattilajikkeita helpommin. Aiemmassa jääsalaattihankkeessa havaittiin, että viljelmillä on ajoittain vaikeuksia tuottaa jääsalaattia, jonka nitraattipitoisuus ei ylitä EU-tasolla asetettuja maksimipitoisuusrajoja. Salaatin nitraattipitoisuustulosten saanti kestää laboratoriomenetelmällä niin pitkään, että tulokset saatuaan viljelijä ei ehdi tehdä viljelyolosuhteisiin muutoksia nitraattipitoisuuden alentamiseksi. Jääsalaatin nitraattipitoisuuskartoituksen aikana testattiin pika-analyysimenetelmää, jolla viljelijä ehtii määrittää kasvinäytteestä nitraattipitoisuutta viljelyn aikana ja tehdä nitraattipitoisuutta alentavia toimenpiteitä viljelyn lopussa. Tässä hankkeessa tavoitteena on vähentää jääsalaatin nitraattipitoisuutta korvaamalla osa kiertoliuoksen nitraattityppilannoitusta ammoniumtyppilannoituksella tai ureatypellä. Lopuksi testataan pari vuorokautta jatkuvan LED-lisävalotusjakson vaikutusta nitraattipitoisuuteen.

2) Toteutus
Kenttäkokeet toteutetaan Luonnonvarakeskuksen Piikkiön toimipisteessä talvella 2016. Kiertoliuoksen ravinteita ja kasviksen nitraattipitoisuutta mitataan edellisessä nitraattisalaattihankkeessa testatuilla pikamittausmenetelmillä.


3) Tuotokset
Lannoitusmenetelmä, jolla jääsalaatin nitraattipitoisuus alenee. Salaatin LED-valotusmenetelmä, jolla jääsalaatin nitraattipitoisuus alenee.


4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Tuloksista kirjoitetaan ammattilehdissä ja tieteellisissä julkaisuissa, viljelijöille järjestetään tutustumiskäyntejä ja tutkimustuloksista esitelmöidään viljelijöille.5) Asiakkaat
Salaattiviljelijät, lannoitevalmistajat, LED-valaisinvalmistajat ja -myyjät