Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä vapaa-ajan ympäristöissä

Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä va

Alkamispäivä

01.09.2011

Päättymispäivä

31.08.2015

Tiivistelmä

Asumisen monipaikkaisuus on Suomen Akatemian rahoittama konsortiohanke, jossa Metlan osuus liittyy luontomatkailukeskuksissa tapahtuvaan vapaa-ajan asumiseen ja vapaa-ajan asukkaiden ympäristön käyttöön. Myös maaseudun muutos ja kehittyminen ovat vahvoina näkökulmina tutkimuksessa mukana. Konsortiossa kokonaisuudessaan tarkastellaan sitä, miten vapaa-aika ja virkistys vaikuttavat asumisen valintoihin ja toteutumiseen. Koti ja asuminen eivät ole sidottuja yksinomaan vakituiseen asumiseen, vaan Suomessa joka toisella kotitaloudella on käytössään myös vapaa-ajan asunto. Käytämme hankkeessa käsitettä monipaikkainen asuminen. Elämän ja arjen jakaminen useiden asuinpaikkojen kesken on nyky-yhteiskunnassa kytkeytynyt yhä useammin virkistykseen ja vapaa-aikaan. Tutkimuksemme keskiössä ovat asukkaat ja kotitaloudet, heidän valintansa, asumisen tarpeensa ja tulevaisuuden suunnitelmansa. Tärkeä osa tutkimusta on myös se, miten yksilöiden valinnat ja monipaikkaisen asumisen vaikutukset kasaantuvat ja muuttavat yhteisöjä ja asumisen rakenteita ja heijastuvat uudenlaisina asumisen hallinnan ja ohjauksen tarpeina. Konsortiohankkeemme kokoaa yhteen ryhmän johtavia kotimaisia ja kansainvälisiä matkailun ja vapaa-ajan asumisen tutkijoita ja nostaa Suomen monipaikkaisen asumisen tutkimuksen edelläkävijäksi._x000D_Konsortio-osapuolet ovat Itä-Suomen yliopisto, SYKE ja Metla._x000D_