Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymän perustaminen

ASR

Alkamispäivä

02.04.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Tämä hanke käynnistää Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymän
toiminnan, testaa sen palvelumallin, pilotoi maakunnan tutkimus ja kehitystoimintaan pohjatuvan innovaatiotoiminnan
kehitystä ja kypsyyttä kiihdyttävän toimintatavan ja vakiinnuttaa ne osaksi maakunnallista yhteistoimintamallia -
alueellista ekosysteemiä.

Tuotokset

Hankkeen päätulos on perinteiset organisaatiorajat ylittävä arktista tutkimusta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja Lapin aluekehitystä palveleva verkostomainen osaamiskeskittymä. Se käyttää tutkimusinfraa yhdessä, ylittää
perinteiset sektoritutkimuksen rajat, tekee strategista työtä alueen hyväksi ja on kansainvälinen. Osaamiskeskittymä
sovittaa yhteen TKl-toimijat. Eri TRL-kypsyystasojen ideoita ja konsepteja testataan piloteilla yhdessä yritysten kanssa.