Arctic Smartness Portfolio

ASP

Alkamispäivä

02.07.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Tämän päivän ja tulevaisuuden Lappi elää luonnonvaroista ja luonnonolosuhteista. Huolimatta talouden tilanteesta luonnonvaroja hyödyntävä yritystoiminta tuo investointeja Lappiin edistäen kuntien ja kaupunkien työllisyyttä ja kehitystä. Lapissa alueellinen kehittämistyö perustuu eri intressiryhmien tarpeiden huomioimiseen ja kompromissien luomiseen. Lapissa luonnonvarojen monipuolinen ja kestävä jalostaminen
on nostettu esille aluekehityksen suunnittelussa ja käytännön toteutus tapahtuu usein ERI rahastojen tuella. Niiden käyttöä on osittain ohjaamassa alueellinen älykkään erikoistumisen strategia eli Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma ja Lappi sopimus, jossa huomioidaan laajemmin Lapin tarpeet..
Älykkään erikoistumisen toteuttamisessa toimii ns. synergiarahoitus. Erityisesti tämä näkyy ERI ja H2020 ohjelman välillä, mutta yhteistyöhön ohjataan myös muiden rahoitusohjelmien toteutuksessa. Synergiarahoituksen lähtökohtana on tehostaa TKI-toiminnan ja aluekehityksen välistä vuorovaikutusta. Synergiarahoitus on yli 40 mrd Euroa vuoteen 2020 mennessä. Kilpailu rahoituksesta on kovaa. Lisäksi
haasteena on tunnistaa talouden ja elinkeinon osa-alueet, joissa yhteinen maakunnallinen tahtotila tuo lisäarvoa ja voidaan osoittaa synergiassa toimivaksi. Kilpailuun mukaan pääseminen edellyttää yhteistä ponnistusta näkyvyyden ja osaamisen kasvattamiseksi. ASP hankkeen tavoitteena on tukea Lappia.