Lapin maakunnallinen Arktisen erikoistumisen osaamiskeskittymä (ASE – Arctic Smartness Excellence)

ASE

Alkamispäivä

13.02.2016

Päättymispäivä

15.03.2018

Rahoittajat

Tavoitteet

Arctic Smartness Excellence (ASE) - hankkeen tavoitteena on vahvistaa maakunnallista elinkeinoelämää ja antaa alueen yrityksille paremmat mahdollisuudet yhteistyöhön sekä valmiudet kansainvälisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen hankkimiseen.

Tuotokset

ASE-hankkeessa on mukana viisi Lappi-tasoista klusteria, joiden toimintaa siinä kehitetään: Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen turvallisuus, Arktiset kehittämisympäristöt ja Arktinen muotoilu. Lisäksi hankkeessa luodaan Lapille uutta maakunnallista osaamiskeskittymää, joka palvelee Lappi -klustereiden lisäksi koko maakunnan toimijoita aina kansainvälisillä areenoilla asti.