Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä

Arvi pääprojekti

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Pohjoisen sijaintimme takia ruoantuotantoomme ja tuotteisiin liittyy runsaasti ainutlaatuisia laatutekijöitä, joita ei ole tähän mennessä hyödynnetty kotimaan ja vientimarkkinoilla täysimääräisesti. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää arktisuudesta ja sen tuomista lisäarvotekijöistä uusi kilpailuvaltti suomalaiselle elintarvikeviennille. Tässä hankkeessa arktisella ruuantuotannolla tarkoitetaan 60 leveysasteen pohjoispuolella tapahtuvaa tuotantoa.

Tuotokset

Hankkeen tuotokset kootaan Arctic Food From Finland -sivustolle www.arcticfoodfromfinland.fi