Arktisten ympäristöjen pensoittuminen: Ilmaston lämpenemisen vaikutukset maaperän mikrobien elinstrategioihin ja orgaanisen aineksen hajotukseen

Arktisten ympäristöjen pens SA no 310776

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

31.08.2021

Tavoitteet

Tässä hankkeessa tutkimme hajottajamikrobiyhteisöjen rakenteen ja toiminnan välisiä vuorovaikutuksia pyrkimyksenä ymmärtää miten lisääntyvä helposti hajoava hiili (karikkeen ja kasvien eksudaattien lisääntyessä) muuttaa hajottajayhteisöjen rakennetta ja toimintaa.

Tuotokset

Tutkimuksessa saadaan tietoa siitä miten eri mikrobiryhmät osallistuvat hiilen ja typen kiertoon arktisissa tundraekosysteemeissä sekä miten nämä muokkaavat ekosysteemitoimintoja muuttuvassa ilmastossa.