Arktisen alueen vieraslajikysymykset

Arktiset vieraslajit

Alkamispäivä

01.02.2018

Päättymispäivä

31.10.2018

Tavoitteet

Selvityksessä pyritään tunnistamaan ja arvioimaan Suomen arktisen alueen tärkeimmät vieraslajit, niiden aiheuttamat uhat, keskeiset leviämisväylät, nykyiset ja tarvittavat hallintakeinot, sekä viestinnän kohderyhmät ja tietoisuuden parantamisen keinot. Lisäksi tuodaan esille havaitut tietoaukot sekä tarvittavat toimenpide/jatkosuunnitelmaehdotukset ja lisäselvitystarpeet

Tuotokset

Perusselvitys arktisten vieraslajien tilanteesta Suomessa