Arktisen tutkimuksen kartoitus ja policy brief valmistelu

ArcBrief

Alkamispäivä

15.04.2017

Päättymispäivä

30.06.2017

Tavoitteet

Tavoitteena on laatia tilannekatsaus, joka antaa kokonaisvaltaisen kuvan luonnonvarakeskuksen arktiseen alueeseen tai arktiseen näkökulmaan liittyvistä tutkimus- ja kehityshankkeista sekä Policy Brief, joka tukee työtä pitkän aikavälin strategian ja tavoitteiden laatimiselle tukien erityisesti arktisen biotalouden T&K sektoria uudenlaisen liiketoiminnan aikaansaamiseksi.

Tuotokset

a)kuvataan arktisen biotalouden ydinalueet, alueelliset ydinteemat, toimijat ja prosessit
b)arvioidaan tietotaitoa ja sen hyödyntämistä arktisessa yhteistyössä
c)tehdään ehdotuksia tutkimuksen, hallinnon ja muiden organisaatioiden yritysten ja elinkeinoharjoittajien yhteistyöstä uusiutuvien kestävään käyttöön perustuvassa liiketoiminnassa
d)ennakoidaan toimenpiteiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta sekä määritetään yksinkertaiset vaikuttavuuden mittarit