The Arctic Ark. Human-animal relations in the Arctic: genetic and folk adaptation practices in a changing environment

Arc-Ark

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Ymmärretään luonnonvalinnan ja ihmisen suorittaman valinnan vaikutukset kotieläinten sopeutumiseen pohjoisiin olosuhteisiin.
Tutkitaan karjankasvattajien ja kolmen eläinlajin (hevonen, nauta ja poro) etnistä rinnakkaiseloa kulttuurisesti monimuotoisessa arktisessa ympäristössä.
Tutkitaan eläinten ominaisuuksien merkitystä pohjoisilla alueilla ja etnisissä ryhmissä yhteiskunnallis-kulttuurisen monimuotoisuuden ja ihmisten elinkeinojen kestävyyden ylläpitämiseksi.

Tuotokset

Uutta genomitietoa porosta, naudasta ja hevosesta. Hanke on edistänyt erityisesti poron genomitutkimusta. Vanhan perinnetiedon merkitys eläingeenivarojen kehittymisessä pohjoisilla alueilla.