Arboretum Yltöinen ja kansainvälinen fenologinen tarha

ARBORETUM

Alkamispäivä

01.09.1930

Päättymispäivä

01.01.2025

Tavoitteet

Puulajipuisto Arboretum Yltöinen Piikkiössä on puuvartiskasvikokoelma ja -geenipankki. Alueella on taksoneja yli 200, ja sieltä saadaan tietoa puulajien menestymisestä. Suomalaista alppiruusun jalostusjälkeläistöä alueella on yli 2000 yksilöä. Puulajipuisto on osa kansallista kasvigeenivaraohjelmaa metsäympäristöä vaativien kasvien säilytyspaikkana. Arboretum on myös opetuspuisto ja virkistysalue. Luke Piikkiö on mukana kansainvälisessä Berliinin yliopiston johtamassa fenologiaseurannassa.

Tuotokset

Alueelta saadaan tietoa puiden menestymisestä. Arboretum on kasvigeenivarojen säilytysalue, ja sitä käytetään opetus- ja virkistysalueena. Kansainvälinen fenologinen tarha, IPG, tuottaa tietoa kasvien reagoinnista ilmastotekijöihin.