Alkuperäisrotujen perimän säilytys

APR

Alkamispäivä

01.10.2015

Päättymispäivä

31.12.2025

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on alkuperäisten suomalaisten kotieläinrotujen geneettisen materiaalin kokoaminen ja pakastaminen geenivarojen pitkäaikaissäilytykseen sekä toiminnan tiedotus.