ApoE4 genotyyppitiedon ja interventiointensiteetin vaikutus elintapamuutosten toteutumiseen ja aistinvaraisiin mieltymyksiin (ApoE4mot)

ApoE4mot SA 292401

Alkamispäivä

01.09.2015

Päättymispäivä

31.08.2019

Tavoitteet

Hankkeessa selvitetään kliinisessä kokeessa, vaikuttaako tieto riskigeenistä (ApoE4) elintapamuutoksen omaksumiseen ja makumieltymyksiin. Hankkeessa selvitetään myös geenitiedon antamisen eettisiä näkökohtia.

Tuotokset

Hanke tuottaa tietoa ApoE4-genotyypin ja ruokavalio- ja elintapamuutosten vaikutuksista sydän- ja verisuonitautien ja tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin ja makumieltymyksiin ja geenitiedon vaikutuksesta tutkittavien stressin ja ahdistuksen kokemiseen. Tietojen perusteella voidaan suunnitella väestötason interventioita, jotka edistävät elintapamuutoksia, mutta aiheuttavat mahdollisimman vähän eettisiä ongelmia.