Ansarijauhiaisen ja härmän tehostettu torjunta kasvihuonekurkulla

Ansarijauhiaisen ja härmän teh

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan ja sovelletaan valobiologisia menetelmiä ansarijauhiaisen ja kurkun härmän torjumiseksi sekä tutkitaan ansarijauhiaisen torjuntaeliöiden biologiaa ja käyttäytymistä valotetulla kurkulla tavoitteena torjunnan tehostaminen ja sopeuttaminen eri valaistuslähteillä valotetun tuotannon olosuhteisiin. Biologisen torjunnan tehostaminen palvelee ihmisille ja ympäristölle mahdollisimman riskittömän biotuotannon tavoitteita ja tuottaa ratkaisuja korkean teknologian kasvihuonetuotantoa varten.

Vuonna 2015 hankkeen päätoimintakohteeksi valikoitu led-pohjaisen jauhiaisten houkutuslampun kehittäminen ja sen houkutustehon testaaminen koekasvihuoneen oloissa. Houkutuslamppu perustuu vihreään aallonpituuteen, johon jauhiaisten silmien on osoitettu reagoivan kaikkein voimakkaimmin. Kasvihuoneolosuhteissa ilman kasveja ko. aallonpituus houkutteli huoneeseen irtipäästettyjä jauhiaisia useita kertoja voimakkaammin kuin tavallinen kelta-ansa jopa 4 metrin päästä. Kun jauhiaiset tuotiin lamppujen vaikutuspiiriin tomaatin lehdille asettuneina, vain hyvin pieni osa niistä suunnisti kohti lamppuja, mutta tällöinkin lampun houkutusteho oli kelta-ansaa parempi. Jauhiaiset ovat kasveja imitoiville aallonpituuksille sensitiivisessä käyttäytymismoodissa vain ollessaan irti kasveista. Pimeässä huoneessa vihreäkään led-lamppu ei jauhiaisia houkutellut. Lamppujen prototyypit voidaan nyt antaa testattaviksi käytännön kasvihuoneviljelmille.