Kalataloustilastot ja taloudelliset tiedot – kansallinen

Kalataloustilastot

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2020

Tiivistelmä

Kotimaisiin tarpeisiin perustuvat tilastot:

Kaupallinen kalastus sisävesillä -tilasto sisältää tiedot sisävesialueen ammattikalastuksen saaliista, saaliin arvosta ja ammattikalastajien lukumääristä.

Kalan ulkomaankauppa -tilasto sisältää tietoja ihmisravinnoksi ja muuhun käyttöön tarkoitetun kalan ja kalavalmisteiden ulkomaankaupan määrästä ja arvosta.

Kalan kulutus -tilasto sisältää tietoja kotimaan markkinoilla ihmisravinnoksi tarjolla olevan kalan määrästä henkeä kohti.