Ajettavien työkoneiden istuinergonomian ja työturvallisuuden kehittäminen fysioakustiikkamenetelmän avulla

Ajofysio

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

31.03.2020

Tavoitteet

Fysioakustisen hoitomenetelmän sijoittamisella työkoneiden istuimeen oletetaan aiheuttavan aktivoivaa, palautumista nopeuttavaa vaikutusta työkoneiden kuljettajien neuro-muskulaariseen väsymykseen selän pehmyskudoksissa. Tutkimuksessa on myös tarkoitus selvittää FA hoidon vaikutuksia työkoneiden kuljettajien vireystilaan.

Tuotokset

Hankeen tulosten perusteella tiedetään, miten FA menetelmää tulisi kehittää, jotta se soveltuu käytettäväksi ajettavien työkoneiden istuimissa maataloudessa