Siemenperunatuotannon varmistaminen

Siemenperunatuotannon varmistaminen

Alkamispäivä

08.06.2015

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Kehittää ja tukea siemenperuna-alaa tuottamalla tietoa taudinaiheuttajista ja niiden esiintymisestä, kehittämällä uusia taudintunnistusmenetelmiä ja -palveluja sekä taudinhallintakeinoja siemenperuna-alan tarpeisiin sekä edistämällä kansallista ja kansainvälistä sidosryhmäyhteistyötä.

Tuotokset

Siemenperunastrategia, siemenperuna-alan neuvottelukunnan muistiot, tieteelliset julkaisut ja ammattilehtiartikkelit, uudet/parannetut kasvitautien tunnistusmenetelmät.