Agroekologisten symbioosien verkosto

AES-verkosto

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Koko hanke: Edistetään paikallisten ruokajärjestelmien ravinnekiertoa ja kuntien ravinneneutraaliutta. Luken osuus: Biokaasun tuotannon avulla kierrätetään ravinteita ja tuotetaan energiaa. Seurataan ja dokumentoidaan pilotti-AES:n, Palopuron agroekologisen symbioosin biokaasulaitoksen toimintaa energiantuotannon ja ravinteiden kierrätyksen näkökulmista.

Tuotokset

Tuloksena syntyy toistaiseksi puuttuvaa täsmällistä ja kokemukseen perustuvaa tietoa eri syötteiden vaikutuksesta energiantuotantoon ja mädätteen laatuun. Lisäksi tarkastellaan käsittelyjäännöksen varastointia, jolloin saadaan katettua koko ketju raaka-aineista biokaasukäsittelyyn ja biokaasulaitoksesta peltoon. Satotasot nousevat mädätteen lannoitusvaikutuksen ansiosta. Suunniteltu kaasun käyttö lämmitykseen ja myytäväksi biometaaniksi toteutuu.