CowLab navettatietojärjestelmä

ACIS - pääprojekti

Alkamispäivä

09.06.2014

Päättymispäivä

31.05.2015

Tiivistelmä

MTT Maaningan toimipisteen tutkimuspihatossa on useiden eri valmistajien laitteita, jotka tuottavat paljon tietoa. Laitteiden tallentama tieto ei ole yhteismitallista ja tietojen yhdistäminen on hyvin työlästä. Osasta laitteistoista tietoa joudutaan siirtämään käsityönä väliohjelmien kautta, mikä lisää mm. inhimillisen virheen mahdollisuutta. Tutkimuksen kannalta uuden tiedon synnyttäminen hidastuu merkittävästi ja on mahdollista, että tärkeää tietoa hukataan tai se jää liian vähälle huomiolle. Tässä hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan hyvin pitkälle automatisoitu tietokanta (CowLab ACIS), johon ensivaiheessa MTT Maaningan tutkimuspihaton laitteistojen tuottamat tiedot voidaan tallentaa automaattisesti siten, että niistä syntyy yhtenäinen kokonaisuus. Tavoitteena on, että tietokannasta voidaan hakea tutkittavaan eläinyksilöön tai -ryhmään eri mittauslaitteista tallennettua tietoa ja yhdistää niistä kokonaisuuksia eri hakuehtojen perusteella. Tietokantaan sisällytetään käyttöliittymä, josta tutkija tai eläintenhoitaja voi suorittaa hakuja ehtoja visuaalisesti rajoittamalla. Tietokanta tulee kuvaamaan lypsylehmän elinkaaren. Tietokantamalli laajennetaan MTT:n Jokioisten lypsypihattoon sekä Ruukin lihanautapihattoon. Kun kaikki tieto on yhteismitallistettu ja yhdessä paikassa tietojen jatkokäsittely muuttuu merkittävästi helpommaksi. Järjestelmän kautta voidaan seurata eläinten tuotannon ja terveyden tilaa lähes reaaliajassa. Myöhemmin lisäkehityksen kautta jopa ennustaa tulevia tapahtumia. Järjestelmään pystytään tutkimuksen tarpeiden lisäksi määrittämään esimerkiksi hälytyksiä eläintenhoitajia tai tutkimusta varten. Hälytys voisi tulla esimerkiksi silloin, kun järjestelmään ei tallennu tietyllä aikavälillä yksilön ruokintatietoja. Kyseessä voi olla sairastunut eläin, väärä ruokintajärjestelmän ohjelmointi (inhimillinen virhe) tai laiterikko. Järjestelmän avulla tutkimuspihatto pystyy palvelemaan paremmin myös yrityksiä niiden testatessaan omia innovaatioitaan todellisessa tilanteessa. CowLab navettatietojärjestelmä tulee parantamaan merkittävästi työn mielekkyyttä, laatua ja vaikuttavuutta sekä tutkijoilla että navettahenkilökunnalla.Tietojärjestelmä mahdollistaa myös jatkuvan ja automaattisen raportoinnin tutkimuksen tueksi.