Acidobakteerien ekologinen merkitys hiilen kierrossa arktisessa tundra maaekosysteemissä

Acidobakteerien ekologinen merkitys hiil

Alkamispäivä

01.09.2011

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa (2011-2015) ” Acidobakteerien ekologinen merkitys hiilen kierrossa arktisessa tundra maaekosysteemissä” ( 640076) selvitetään yhden maaperän pää-bakteerirymän merkitystä orgaanisen aineksen hajotuksessa. Acidobacteria fyyla on yksi arktisten tundraekosysteemien ja boreaalisten metsämaaekosysteemien yleisimmistä bakteeriryhmistä. Yleisyydestään huolimatta bakteeriryhmän toiminta ja ekologinen merkitys tunnetaan kuitenkin huonosti. Hanke tuottaa perustietämystä mikrobiyhteisöjen toiminnasta pohjoisissa maaekosysteemeissä sekä pyrkii selvittämään mikrobiyhteisän rakenteen ja maaperän orgaanisen aineksen hajoamisen välisiä kytköksiä. Hanke on osa metsämaatieteen hankeryhmää._x000D__x000D_